O nás

Spoločnosť Agrostyro s.r.o. Zlaté Moravce sa zaoberá spracovaním a recykláciou expandovaného polystyrénu (EPS) tiež predajom a výrobou zmesí pre ľahčené betóny na báze polystyrén betónu.

Zaoberáme sa najmä výrobou atipckých rozmerov pre potreby baliarenského a nábytkárskeho priemyslu, prvky fasád, výplň pre debnenia, dosky na mieru, prírezy na reklamné účely (písmená, logá) a pod.

Kontakt

Adresa
AGROSTYRO s.r.o.
Priemyselná 9
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 34 097 694

IČ DPH: SK2020412207